अन्तर्राष्ट्रिय खगोल वर्ष २००९ को उपलक्ष्यमा खगोल विज्ञान तथा खगोल-भौतिक विज्ञान विषयक एक दिवशीय गोष्ठीको आयोजना