खगोल विज्ञान तथा अन्तरिक्ष विज्ञान विषयक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दस दिवसीय स्कुलको आयोजना