मुख्य सचिव श्री माधव प्रसाद घिमिरेज्यूद्वारा नगरकोटस्थित राष्ट्रिय बेधशालाको निरिक्षण भ्रमण