मुख्य सचिव श्री लिला मणी पौडेलज्युद्वारा नगरकोटस्थित राष्ट्रिय बेधशालाको निरिक्षण भ्रमण