राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७१ को अवसरमा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी