वी.पी. कोईराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिबाट खण्डग्रास सूर्य ग्रहण प्रत्यक्ष अवलोकन तथा प्रसारण