वी.पी. कोईराला राष्ट्रिय विज्ञान सङ्ग्रहालय भवनको समुद्घाटन समारोह