सचिव डा. सोमलाल सुवेदीज्युद्वारा नगरकोटस्थित राष्ट्रिय बेधशालाको भ्रमण