प्रश्न र उत्तर

गर्मी महिनाहरु आइतवार – बिहीबार: 10:00 am – 5:00 pm शुक्रवार: 10:00 am – 3:30 pm जाडो महिना आइतवार – बिहीबार: 10:00 am – 4:00 pm शुक्रवार: 10:00 am – 3:00 pm
हो। तर यो अहिले परीक्षण हो ।